Sunday, 25/10/2020 - 17:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hiệp

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2019

 

     PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC HIỆP                                   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2019

T.GIAN

NỘI UDNG

BIỆN PHÁP

P.CÔNG

BỔ

SUNG

Cả tháng

Kiểm tra nề nếp cá nhân

Đi từng cụm trường điều tra số lượng học sinh, duy trì SS HS, nắm rõ các diện vắng mặt không lý do. Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và thực hiện giờ giấc, lên lớp, giáo án soạn…

PHT+TT

 

Tuần 1,2,3

Bồi dưỡng HS năng khiếu Toán+ TV lớp4, 5 tham gia giao lưu cấp huyện

Bồi dưỡng HS thường xuyên thông qua CLB

PHT- GV K4,5

 

Cả tháng

Kiểm tra nội bộ trường học

 

Ra quyết định kiểm tra, thông báo lịch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra, nghiên cứu chương trình giảng dạy, nắm bắt phương pháp mới trong quá trình GV dạy, tư vấn và lập hồ sơ lưu trữ

HT+PHT+

TT

 

Tuần 3

Kiểm tra hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ

Kiểm tra hồ sơ giáo viên, soạn giảng đúng chương trình, TKB, bám sát nội dung điều chỉnh BGD, lồng ghép GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, GD kĩ năng sống, lồng ghép An toàn giao thông, an ninh quốc phòng, Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống trong môn Đạo đức...Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ tổ

PHT

 

Tuần 3

Phối hợp với CB thư viện tổ chức hội giảng tiết đọc thư viện

Xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công tổ nhóm phụ trách các hoạt động.

PHT-CBTV, GV

 

Cả tháng

Tham dsinh hoạt chuyên môn do PGD tổ chức

Phân công GV tiếng Anh viết tham luận, giáo án nộp về PGD, phân công GV thực hiện ( Nếu có).

PHT, Lan

 

Thöôøng xuyeân

Kiểm tra việc sử dụng thiết bị, ĐDDH của giáo viên

Phối hợp với Cán bộ Thư viện nhà trường thường xuyên kiểm tra việc sử dụng thiết bị, ĐDDH của giáo viên trên lớp.

PHT

CBT viện

 

Tuần 3

Phát động tuần lễ dạy học tốt, đăng kí tiết dạy tốt, đăng kí dự giờ thăm lớp của GV

Chỉ đạo GV các tổ đăng kí tiết dạy tốt, đăng kí dự giờ. Tham gia dự giờ, kiểm tra việc dự giờ của GV.

HÑSP

PHT

 

Tuần 4

Phối hợp với CB thư viện tổ chức ngày hội đọc sách

Xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công tổ nhóm phụ trách các hoạt động.

HÑSP

PHT

 

Tuần 4

Phối hợp bộ phận HĐNGLL tổ chức giao lưu “ Nắng sân trường”

Xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên.

PHT, TPT, GV

 

Tuần 4

Ôn tập và kiểm tra giữa học kì 2.

Xây dựng đề cương ôn tập, tổ chức ôn tập; ra đề, duyệt đề và tổ chức kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán và TV khối 4&5.Đánh giá kết quả giáo dục giữa HK2.

BGH, GV, HS

 

Tuần 4

Tổ chức dạy bù thứ ba (26/3/2019)

Xây dựng kế hoạch dạy bù và triển khai đến HĐSP

PHT, GV

 

Cả tháng

Kiểm tra việc đánh giá HS theo TT 22, việc thực hiện PP Bàn tay nặn bột, …

Phân công tổ nhóm dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm và lưu hồ sơ.

PHT, TT, GV

 

Thöôøng xuyeân

Cập nhật hồ sơ trẻ khuyết tật hòa nhập

GVCN cập nhật kịp thời hồ sơ trẻ khuyết tật hòa nhập theo thời điểm.

PHT, GVCN

 

 

                                                                                                   Phöôùc Hieäp, ngaøy 5 thaùng 3 naêm 2019

            Duyệt của HT                                                                                      Ngöôøi leân keá hoaïch

 

                                                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thanh Điềm

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 5
Tháng 10 : 272
Năm 2020 : 3.410