Sunday, 25/10/2020 - 18:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hiệp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC : 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT  TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số : 12 / KH-THPH1

          Phước Hiệp , ngày  5  tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU

NĂM HỌC : 2018-2019

Thực hiện Hướng dẫn số 137/ PGDĐT ngày 6/09/2018 của Phòng giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Thực hiện kế hoạch số 170/PGDĐT-TH ngày 28/9/2018 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về Kế hoạch tổ chức giao lưu học sinh năng khiếu  tiểu học cấp huyện năm học 2018-2019;

Thực hiện nhiệm vụ năm học của trường tiểu học số 1 Phước Hiệp. Nay trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp xây dựng kế hoạch giao lưu học sinh năng khiếu với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu 

- Thúc đẩy sự đầu tư, phát triển phong trào phát hiện và bồi dưỡng học sinh xuất sắc,  học sinh năng khiếu trong nhà trường;

- Tạo sân chơi trí tuệ giao lưu học hỏi giữa học sinh các trường trong huyện, bồi dưỡng lòng tự tin và có hướng phấn đấu trong tương lai;

- Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức, lực lượng xã hội với việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ;

- Tổ chức Giao lưu học sinh năng khiếu Toán, Tiếng Việt tiểu học phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, kết quả phản ánh khách quan năng lực của học sinh, làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong nhà trường.

II. Nội dung

  1. Đối tượng, điều kiện và số lượng

- Học sinh đang học lớp 4 đến 5, năm học 2018-2019;

- Kết quả đánh giá thường xuyên về "Môn học và hoạt động giáo dục"là “Hoàn thành tốt”, "Năng lực" và "Phẩm chất” là đạt mức "Tốt"và bài kiểm tra định kì đạt điểm 9 đến 10 trong học kì I đối với các môn Toán, Tiếng Việt;

- Mỗi đơn vị lớp tham gia 06 em : 03 học sinh năng khiếu môn Toán và 03 học sinh năng khiếu môn Tiếng Việt.

2. Hồ sơ học sinh tham dự

Danh sách học sinh đăng kí và Bảng tổng hợp đánh giá của học sinh có xác nhận của GVCN . Đề nghị các trường nhập danh sách học sinh trên Excel, Font chữ  Times New Roman, cỡ chữ 13 và  đúng theo mẫu qui định gửi kèm văn bản này.

3. Hình thức và nội dung giao lưu: Học sinh tham gia giao lưu gồm hai phần

3.1. Phần thứ nhất: Thực hành bài viết tự luận

- Nội dung: Trong phạm vi kiến thức của chương trình tiểu học hiện hành (tính đến thời điểm tổ chức giao lưu).

- Hình thức: Học sinh phải làm 01 bài viết (tự luận): Toán hoặc Tiếng Việt ( theo năng khiếu đăng ký ), thời gian của mỗi bài là 90 phút.

- Cách tính điểm: Mỗi bài đạt tối đa 10 điểm

3.2.Phần thứ hai: Giao lưu kiến thức ( gồm 30 câu hỏi, hình thức trắc nghiệm )

- Nội dung: Trong phạm vi kiến thức Toán và Tiếng Việt của chương trình tiểu học hiện hành (tính đến thời điểm tổ chức giao lưu).

- Hình thức: Rung chuông vàng (Ban Giám khảo nêu câu hỏi, học sinh thảo luận suy nghĩ và ghi nhanh nội dung câu trả lời của trường mình vào bảng nhỏ sau đó đại diện giơ lên cao để Ban giám khảo chấm điểm. Thời gian dành cho mỗi câu hỏi là 01 phút).

- Cách tính điểm: Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 10 điểm, tối đa 300 điểm và trả lời sai không tính điểm.

- Lưu ý: Phần giao lưu kiến thức bằng hình thức “Rung chuông vàng”, đề nghị các lớp làm mũ và số đeo cho học sinh tham dự, thứ tự số đeo của các lớp sẽ được gửi theo mẫu đính kèm theo văn bản.

4. Thời gian:  

- Ngày 22 tháng 1 năm 2019: thực hành bài viết tự luân;

- Ngày 26 tháng 1 năm 2019: giao lưu kiến thức.

5. Địa điểm: Tại Trường tiểu học số 1 Phước Hiệp.      

6. Cơ cấu giải thưởng

            - Giải cá nhân ( Thực hành bài viết tự luận ): Giấy khen và tiền thưởng cho những học sinh có tổng số điểm của bài viết thực hành đạt từ 6 điểm trở lên và được xếp giải như sau:

            + 1 giải Nhất/ môn/ khối;

            +1 giải Nhì/ môn/ khối;

            + 1 giải Ba/ môn/ khối.  

7. Kinh phí:   Kinh phí tổ chức rút từ kinh phí  chi thường xuyên của đơn vị.

* Ban tổ chức :  50 000 đ   X  5 người x 2 ngày           =       500 000 đ.

* Ban giám khảo: 50 000 đ  X 4 người X 2 ngày         =       400 000 đ

* Trang trí:                                                                              100 000 đ

* Ra đề giao lưu:             100 000đ    X  6 bộ đề            =     600 000 đ

( Toán 4, TV 4, Toán 5, TV 5, 2  bộ đề Rung chuông vàng khối 4 và 5)

* Phô tô đề, giấy                                                                      150 000 đ

* Nước uống                                                                            150 000 đ

            *Tham gia giao lưu cấp huyện: ( ngày 12/3/2019 và 19/3/2019)

                                          20 người x  30 000đ x 2 ngày            =     1 200 000 đ                                                

* Giải thưởng giao lưu học sinh:

- Cá nhân:

+ Nhất : 30 000đ x 2 khối x 2 môn                               =        120 000 đ

+ Nhì  :  25 000đ x 2 khối x 2 môn                               =        100 000 đ

+ Ba:     20 000đ x 2 khối x 2 môn                                =          80 000 đ

  • Giải thưởng câu lạc bộ thưởng hằng tháng:

5000 đ/ quyển x 24 quyển/ tháng x 7 tháng             =     840 000 đ

                                                  Tổng cộng:                       4 240 000 đ

               ( Bằng chữ: Bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

8. Bồi dưỡng học sinh tham gia giao lưu cấp huyện

Nhà trường thành lập câu lạc bộ Toán và Tiếng Việt, phân công giáo viên phụ trách, bồi dưỡng. Hàng tuần giáo viên ra đề  giao lưu, học sinh đạt điểm cao 4 tuần trong tháng sẽ được tuyên dương trước cờ và nhận thưởng ( vở)

- Giải thưởng hàng tháng:

+ 1 giải Nhất/ khối/ môn: 3 quyển X 2 khối x 2 môn = 12 quyển

+1 giải Nhì/ khối/ môn:  2 quyển X 2 khối x 2 môn    = 8 quyển

+1 giải Ba/ khối/ môn:   1 quyển X 2 khối x 2 môn     = 4 quyển

                                                                      Tổng cộng: 24quyển/ tháng.

- Khối 4:

+ Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Đăng Tuấn( Toán)

+ Hồ Thị Trà, Trần Thị Mộng Thúy ( TV)

- Khối 5:

+Hồ Thị Đào Thư;Nguyễn Thị Cẩm Thuyên ( Toán)

+ Trịnh Văn Quí, Nguyễn Thị Cẩm Hòa (TV);

9. Tổ chức thực hiện

GVCN các lớp tổ chức Giao lưu học sinh năng khiếu Toán, Tiếng Việt cấp lớp, sau đó lập danh sách những em học sinh đủ điều kiện đăng ký tham gia giao lưu cấp trường.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp, tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo việc tổ chức Giao lưu học sinh năng khiếu Toán, Tiếng Việt cấp trường năm học 2018-2019 đạt kết quả tốt. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về lãnh đạo nhà trường biết và chỉ đạo tiếp./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT ( để b/c)                                                                (Đã kí tên và đóng dấu)

- Lãnh đạo trường, tổ CM( t/h)                                            

-Tổ chuyên môn để thực hiện;

- Lưu VP, HSCM.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            Phạm Đình Khương                                                                                                                                                                           

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 5
Tháng 10 : 274
Năm 2020 : 3.412