Sunday, 25/10/2020 - 18:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hiệp

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRÒ CHƠI “NẮNG SÂN TRƯỜNG” NĂM HỌC: 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT  TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số: 16/KH-THPH1

Phước Hiệp , ngày  11  tháng 12  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI “NẮNG SÂN TRƯỜNG”

NĂM HỌC: 2018-2019

 

Thực hiện Höôùng daãn soá 137/ PGDÑT ngaøy 6/09/2018 ca Phòng giáo dục và Đào tạo Tuy Phước veà vieäc Höôùng daãn thöïc hieän nhieäm vuï GDTH naêm hoïc 2018-2019 .
           Thực hiện Kế hoạch hoạt động của nhà trường năm học 2018-2019. Nay trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức trò chơi “Nắng sân trường” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

Nắng sân trường là khoảnh khắc đẹp trong mỗi ngày đến trường của tất cả các em học sinh. Đó là lúc mà tất cả các em có thể giao lưu, chơi đùa cùng nhau sau những tiết học. Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi lành mạnh, hoà đồng trong trường học, tạo cho các em tiếp cận nhiều hơn các kỹ năng xã hội. Với ý tưởng “chơi mà học, học mà chơi”, trò chơi “Nắng sân trường” nhằm tạo ra một chương trình giải trí vui tươi, lành mạnh cho học sinh tiểu học.

Địa điểm: Tại Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp.
Tên gọi Trò chơi: NẮNG SÂN TRƯỜNG

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỂ LỆ TRÒ CHƠI:
1. Đối tượng:
Đối tượng tham gia trò chơi là học sinh lớp 4 và 5. Mỗi cuộc chơi có 15 em chia làm 3 đội. Học sinh tham gia trò chơi do các khối lựa chọn.
Cổ động viên của trò chơi là toàn thể học sinh của trường.
2. Hình thức:
- Văn nghệ mở đầu (Mỗi lớp một tiết mục do GV Âm nhạc và GVCN hướng dẫn).
- Trò chơi có 3 phần chính (không tính phần giới thiệu văn nghệ, bao gồm: Phần 1: Chung sức;Phần 2: Giấc mơ cổ tích; Phần 3: Hoa trạng nguyên).
Người dẫn chương trình thông qua thể lệ và điều hành các phần chơi theo kịch bản.
Các phần chơi đều được khống chế thời gian suy nghĩ và trả lời.
3. Thể lệ các phần chơi:
Phần 1: Chung sức.
Phần thi này tập trung chủ yếu vào trò chơi dân gian, mỗi chương trình có một trò chơi khác nhau. Ngoài 5 bạn là thành viên của đội chơi, tuỳ theo từng trò chơi cụ thể, các đội có thể huy động thêm cổ động viên. Dự kiến một số trò chơi như: Nhảy bao bố; kéo co; chuyền bóng bằng đầu; thi nhảy dây….
Đội thắng nhận được 1 cờ vui (vi dụ: cờ bằng giấy màu hình tam giác, màu đỏ, không sao)
Phần 2: Giấc mơ cổ tích.
Phần thi này chủ yếu tập trung vào câu chuyện cổ tích. Người dẫn chương trình sẽ lần lượt đọc đoạn trích hoặc các nhân vật hoặc nêu tên 1 câu chuyện của 1 trong các câu chuyện trong tập truyện cổ tích Việt Nam, mỗi đội chơi phải trả lời tên của các câu chuyện hoặc tên các nhân vật trong câu chuyện được nêu. Sau khi đọc xong người dẫn sẽ cùng đếm với các bạn cổ động viên từ 1 đến 10, hết thời gian này các bạn hoàn thành câu trả lời lên bảng của mình. Người dẫn chơng trình sẽ công bố đáp án và kết quả.
Đội thắng sẽ nhận được 1 cờ vui.
Phần 3: Hoa trạng nguyên.
Phần thi này mỗi đội phải trả lời 9 câu hỏi gồm 5 lĩnh vực: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, KNĐội, Tiếng Anh trong thời gian 3 phút. Thời gian suy nghĩ trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây. Mỗi đội cử lần lượt bạn trả lời, nếu trả lời sai, bạn khác thay thế để trả lời câu hỏi tiếp theo. Phần chơi của mỗi đội kết thúc khi trả lời hết 9 câu hỏi hoặc hết số thành viên trong đội chơi. Hoàn thành câu thứ 9 đội nào có số bạn còn chưa lên trả lời nhiều hơn đội đó giành chiến thắng. Trường hợp kết quả bằng nhau sẽ sử dụng câu hỏi phụ để xác định được đội giành chiến thắng trong phần thi này.
Đội thắng nhận được 1 cờ vui.
Lưu ý: Sau mỗi phần chơi người dẫn chương trình tổ chức trò chơi dành cho khán giả bằng nhiều hình thức trò chơi tập thể hoặc câu đố.
4. Trao thưởng:
Ban giám hiệu sẽ sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho 3 đội/ khối. Phần thưởng bao gồm:

            *Giải thưởng:  460 000 đ x 2 lần  = 920 000 đ.

- Giải nhất: 100 000 đ X 2 = 200 000 đ

            - Giải nhì:  80 000 đ. X 2    = 160 000 đ

            - Giải ba : 50 000 đ  X 2     =  100 000 đ

            *Ban tổ chức:  50 000 X 6 người X 2 lần = 600 000 đ

            * Ban giám khảo: 50 000 đ X 8 X 2          = 800 000 đ

            * Trang trí lễ đài:                                           800 000 đ

            *Hỗ trợ dẫn chương trình: 100 000 X 2 lần = 200 000 đ

            * Hỗ trợ ra Bộ đề giao lưu: 100 000 đ/ khối  x 2 khối X  2 lần = 400 000 đ

            * Hỗ trợ văn nghệ: 100 000 đ/ tiết mục X 6 X 2 lần = 1 200 000 đ

                        Tổng cộng: 4 920 000 đ

            ( Bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng)

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban giám hiệu.
- Ban hành kế hoạch, nội dung, thể lệ trò chơi, chỉ đạo các khối tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi “Nắng sân trường”.

- Phó Hiệu trưởng cùng các tổ trưởng chuyên môn hình thành bộ đề và đáp án.

- Phân công trách nhiệm lễ đài, an ninh trật tự, dẫn chương trình, ban giám khảo…
2. Tổng phụ trách Đội.
- Chịu trách nhiệm khâu  ổn dịnh tổ chức, phát động việc tổ chức trò chơi” Nắng sân trường”.

3. Giáo viên chủ nhiệm:
-Tổ chức chọn đội chơi, mỗi lớp chọn 1 đội, mỗi đội 5 em (Lưu ý 2 đội chơi có chung một trình độ kiến thức). Huy động cổ động viên tham gia cổ vũ chương trình .

- Một số phụ kiện để trang trí sân khấu:  phong màn, .... phù hợp với buổi sinh hoạt ngoài trời.
            - Giáo viên chủ nhiệm lớp bồi dưỡng thêm các nội dung cụ thể trong các phần chơi để cuộc chơi đạt chất lượng tốt nhất.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Thời gian  22 tháng 12 năm 2018 để chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày 26/3/2019 chào mừng ngày Thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.
Trên đây là kế hoạch tổ chức giao lưu “ Nắng sân trường”  năm học 2018-2019 trong quá trình thực hiện chương trình mọi sự thay đổi sẽ được thông báo và bàn bạc cụ thể với TPTĐ, TTCM để thực hiện.
Đề nghị Tổng phụ trách Đội, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu thêm để thực hiện tốt.
          

Nơi nhận:                                                      

- Phòng GD&ĐT Tuy Phước( để b/c); 

- Lãnh đạo trường, các tổ CM, TPTĐ,GV( để t/h);

- Lưu VP, HSCM.

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí tên và đóng dấu)

 

 

Phạm Đình Khương

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 5
Tháng 10 : 274
Năm 2020 : 3.412