Friday, 03/02/2023 - 10:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hiệp

Kế hoạch An toàn giao thông

   PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

SỐ:   /KH-THPH1

Phước Hiệp, ngày 2  tháng 12 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC “ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ”, NĂM HỌC 2019 -2020

 

Thực hiện Hướng dẫn số 136/ PGDĐT ngày  06/09/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn số 654/PGDĐT-TH ngày 26/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc triển khai chương trình giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019-2020. Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học chương trình giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019- 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Qua các tiết học về giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” nhằm giúp các em học sinh tìm hiểu kiến thức về những thông tin hữu ích về An toàn giao thông. Giúp học sinh có những kiến thức và kĩ năng cơ bản về An toàn giao thông; đồng thời hướng dẫn các em biết cách phòng tránh, tuyên truyền cho mọi người xung quanh thực hiện tốt An toàn giao thông.

- Thông qua các tiết học về An toàn giao thông các em học sinh trực tiếp bày tỏ và được giải đáp những vướng mắc, băn khoăn về các vấn đề liên quan đến An toàn giao thông mà mình quan tâm và bổ sung kiến thức bổ ích cho các em học sinh về kĩ năng xử lý các tình huống, kĩ năng tuyên truyền để ứng phó khi gặp những tình huống khẩn cấp. Giúp các em hiểu về nguy cơ  xảy ra tai nạn giao thông nhằm tổ chức truyền thông phòng, chống tai nạn giao thông  và cách để phòng tránh cho học sinh toàn trường.

-Khơi dậy niềm yêu thích học An toàn giao thông trong các em học sinh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các trường học.Ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm an toàn giao thông trong học sinh, góp phần thực hiện hiệu quả an toàn giao thông năm học 2019- 2020.

II. Yêu cầu

1. Bám sát nội dung, yêu cầu của công văn của PGD&ĐT v/v tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông đầu năm học 2019 – 2020;

2. Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường;

3. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong trường, đặc biệt là các tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh;

4. Tổ chức họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền nhắc nhở và ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuối, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

II. NỘI DUNG DẠY HỌC

1.Nội dung dạy học

- Bộ tài liệu dạy học dành cho giáo viên và học sinh do:

  1. Bộ Giáo dục & Đào tạo
  2. Ủy ban ATGT Quốc gia
  3. Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an
  4. Công ty Honda Việt Nam

            ( có danh bạ  địa chỉ các bài và nội dung dạy học kèm theo)

- Khuyến khích giáo vên sưu tầm thêm các tranh ảnh, Clip, Video phù hợp…

2. Hình thức thực hiện

- Dạy học thông qua bài học theo quy định ở các khối lớp  ở tiết hoạt động tập thể đầu tuần và hoạt động tập thể cuối tuần;

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.

III. TÀI LIỆU DẠY HỌC

 - Bộ tài liệu dạy học dành cho giáo viên và học sinh do Bộ Giáo dục & Đào tạo,Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an và Công ty Honda Việt Nam  phối hợp ban hành.

            IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch triển khai dạy học chương trình giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”  phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương;

- Xây dựng hệ thống tài liệu và nguồn dữ liệu cho việc dạy học;

- Có kế hoạch kiểm tra tư vấn các tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện tốt các nội dung dạy học chương trình giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”.

2. Với tổ chuyên môn

- Triển khai kế hoạch của BGH tới tất cả các giáo viên dạy;

- Xây dựng kế hoạch dạy học chương trình giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” của Tổ;

- Tổ chức sinh hoạt tổ thống nhất nội dung và hình thức thực hiện trong từng bài theo quy đinh;

- Có giải pháp quản lý theo dõi tiến độ dạy học, tư vấn thường xuyên để các thành viên đảm bảo kế hoạch, kiểm tra việc thiết kế giáo án giảng dạy, dự giờ, …

- Kiểm tra việc dạy học chương trình giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” ở tất cả giáo viên của tổ.

3.Với giáo viên

- Tổ chức dạy học theo các địa chỉ đã thống nhất phù hợp với đối tượng học sinh các lớp;

- Các nội dung giảng dạy phải được thể hiện rõ trong giáo án, tổ chức thành hoạt động: có hệ thống câu hỏi phù hợp, học sinh được quan sát trình bày, bày tỏ quan điểm hoặc rút kinh nghiệm bản thân, nội dung của các hoạt động giúp định hướng suy nghĩ và hành động tích cực trước các vấn đề đặt ra;

- Việc tổ chức dạy học cần bảo đảm tính hợp lí, nhẹ nhàng, hiệu quả, không gây áp lực học tập với học sinh và giảng dạy dối với giáo viên.

4. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2019.

* Khối lớp 1:

Thời gian

Bài dạy

Người thực hiện

Ghi chú

Tuần 1/ tháng 12

Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé.

GV TPT Đội

Tiết HĐTT đầu tuần

Tuần 1/ tháng 12

Bài 1: Đi bộ an toàn

GVCN lớp 1

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 2/ tháng 12

Bài 2 : Đi bộ qua đường an toàn.

GVCN lớp 1

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 3/ tháng 12

Bài 6: Ngồi an toàn trên xe máy, xe đạp.

GVCN lớp 1

Tiết HĐTT cuối tuần

 

* Khối lớp 2:

Thời gian

Bài dạy

Người thực hiện

Ghi chú

Tuần 1/ tháng 12

Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé.

GV TPT Đội

Tiết HĐTT đầu tuần

Tuần 1/ tháng 12

Bài 2 : Đi bộ qua đường an toàn.

GVCN lớp 2

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 2/ tháng 12

Bài 3: Đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau.

GVCN lớp 2

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 3/ tháng 12

Bài 4:Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn.

GVCN lớp 2

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 4/ tháng 12

Bài 7: Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy.

GVCN lớp 2

Tiết HĐTT cuối tuần

 

* Khối lớp 3:

Thời gian

Bài dạy

Người thực hiện

Ghi chú

Tuần 1/ tháng 12

Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé.

GV TPT Đội

Tiết HĐTT đầu tuần

Tuần 1/ tháng 12

Bài 3: Đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau.

GVCN lớp 3

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 2/ tháng 12

Bài 4:Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn.

GVCN lớp 3

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 3/ tháng 12

Bài 7: Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy.

GVCN lớp 3

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 4/ tháng 12

Bài 8: Biển báo hiệu đường bộ.

GVCN lớp 3

Tiết HĐTT cuối tuần

 

* Khối lớp 4:

Thời gian

Bài dạy

Người thực hiện

Ghi chú

Tuần 1/ tháng 12

Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé.

GV TPT Đội

Tiết HĐTT đầu tuần

Tuần 1/ tháng 12

Bài 7: Ngồi an toàn trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy.

GVCN lớp 4

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 2/ tháng 12

Bài 8: Biển báo hiệu đường bộ.

GVCN lớp 4

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 3/ tháng 12

Bài 9:  Em thích đi xe đạp an toàn.

GVCN lớp 4

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 4/ tháng 12

Bài 10: Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.

GVCN lớp 4

Tiết HĐTT cuối tuần

 

* Khối lớp 5:

Thời gian

Bài dạy

Người thực hiện

Ghi chú

Tuần 1/ tháng 12

Bài 5: Nhớ đội mũ bảo hiểm nhé.

GV TPT Đội

Tiết HĐTT đầu tuần

Tuần 1/ tháng 12

Bài 8: Biển báo hiệu đường bộ.

GVCN lớp 5

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 2/ tháng 12

Bài 10: Điều khiển xe đạp chuyển hướng an toàn.

GVCN lớp 5

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 3/ tháng 12

Bài 11: Phòng tránh tai nạn khi tầm nhìn bị hạn chế.

GVCN lớp 5

Tiết HĐTT cuối tuần

Tuần 4/ tháng 12

Bài 12: Dự đoán để tránh các tình huống nguy hiểm.

GVCN lớp 5

Tiết HĐTT cuối tuần

 

*Tuần 1, tháng 1 năm 2020 nhà trường tổ chức giao lưu kiến thức “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” giữa các khối lớp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học chương trình giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2019 – 2020, đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

               - Phòng GD&ĐT (để b/c);

               - Lãnh đạo trường;

               - Tổ trưởng CM;

               - Lưu VT.

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí tên và đóng dấu)

 

Nguyễn Thanh Điềm

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 45
Tháng 02 : 98
Năm 2023 : 363