Sunday, 03/07/2022 - 09:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hiệp

Giới thiệu hình ảnh của một tiết học môn mỹ thuật_ lớp 4- bài : vẽ theo mẫu_ vẽ đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu.

Giới thiệu hình ảnh của một tiết học môn mỹ thuật_ lớp 4- bài : vẽ theo mẫu_ vẽ đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu.