Sunday, 03/07/2022 - 09:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hiệp

HÌNH ẢNH TẬP THỂ TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC HIỆP

Để có được tấm ảnh  của tập thể HĐSP  nộp về Phòng Giáo dục Tuy Phước , trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp đã chụp một tấm ảnh rất đẹp với tinh thần đoàn kết của tất cả cán bộ GV và nhân viên của trường .Đây là tấm ảnh của Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp .

Để có được tấm ảnh  của tập thể HĐSP  nộp về Phòng Giáo dục Tuy Phước , trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp đã chụp một tấm ảnh rất đẹp với tinh thần đoàn kết của tất cả cán bộ GV và nhân viên của trường .Đây là tấm ảnh của Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp .