Wednesday, 27/10/2021 - 03:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hiệp

Kế hoạch bài học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất lớp 5

Kế hoạch bài học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất lớp 5

 

KHOA HỌC:

CƠ QUAN SINH SẢN VÀ SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

( 2 tiết)

 I .Mục tiêu :

1. Năng lực:

- HS chỉ được đâu là nhị, nhụy. Nói tên các bộ phận chính của nhị hoặc nhụy trên tranh ảnh hoặc hoa thật.

- Phân biệt hoa có cả nhị và nhụy với hoa chỉ có nhị hoặc nhụy; Phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính qua quan sát.

- Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.

- HS phân biệt được đặc điểm cuả các loại hoa thụ phấn nhờ gió và thụ phấn nhờ côn trùng.

- Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa.

-Dựa trên sơ đồ nêu được vai trò của nhị và nhụy trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.

2.. Phẩm chất:

- Thích tìm tòi, ham hiểu biết khoa học

- Yêu thích và bảo vệ các loài hoa

II. Chuẩn bị

1. GV : - Hình ảnh SGK.

         - Sưu tầm hoa thật hoặc tranh ảnh về hoa.

         - Sơ đồ sự thụ phấn của hoa lưỡng tính (hình 2/156 SGK) và các thẻ từ có ghi sẵn chú thích.

- Phiếu bài tập.

2. HS : - SGK.

        - Mỗi nhóm chuẩn bị hình ảnh hoặc hoa thật.

III. Các hoạt động dạy- học

 

TG

Hoạt động dạy

Hoạt động học

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Khởi động                 TIẾT 1

- GV cho HS tổ chức trò chơi để ôn lại kiến thức đã học. Các câu hỏi sử dụng trong trò chơi:

+ Các phương tiện máy móc lấy năng lượng từ đâu ?

+ Kể tên các năng lượng mà em biết ?

- GV nhận xét chung.

- GV cho HS quan sát hoa thật, giới thiệu và dẫn dắt vào bài

2. Khám phá

HĐ 1: Tìm hiểu về cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề

- GV yêu cầu HS đặt các loài hoa đã chuẩn bị lên bàn.

- GV yêu cầu HS quan sát các loài hoa và nêu hiểu biết của em về cơ quan sinh sản của thực vật có hoa?

*Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của HS

Các em hãy nêu hiểu biết của mình với các bạn trong nhóm, tìm ra ý kiến thống nhất và ghi vào bảng nhóm phần dự đoán của nhóm mình. (Thời gian thảo luận nhóm là 3 phút.)

- GV yêu cầu các nhóm đính kết quả lên bảng và trình bày câu trả lời của nhóm mình.

- GV nhận xét phần làm việc của các nhóm.

*Bước 3: Đề xuất câu hỏi

- GV yêu cầu HS đặt câu hỏi thắc mắc để tìm hiểu về cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

 

 

 

 

 

*Bước 4:Tiến hành thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu

- Để giải đáp các thắc mắc này ta nên làm gì?

- Trước khi bắt đầu làm thí nghiệm, GV lưu ý HS chú ý vật dụng đựng hoa dễ vỡ nên các em làm cẩn thận, giữ vệ sinh chung.

+ Thời gian làm thí nghiệm là 5 phút.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm.

- GV yêu cầu các nhóm so sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán ban đầu.

*Bước 5: Kết luận kiến thức mới

- Qua quan sát thực hành và các ví dụ, hãy cho biết: Vậy đâu là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa?

- GV kết luận:

+ Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy.

+ Em cần làm gì để bảo vệ các loài hoa?

HĐ2: Thực hành với sơ đồ nhị và nhụy ở hoa lưỡng tính.

- GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ nhị và nhụy trang 105 SGK và đọc ghi chú để tìm ra những ghi chú đó ứng với bộ phận nào của nhị và nhụy trên sơ đồ.

- Gọi một số HS lên chỉ vào sơ đồ và nói tên một số  bộ phận chính của nhị và nhụy.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính:

+ Em biết gì về hoa đơn tính, hoa lưỡng tính?

 

- GV nhận xét, kết luận: Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị (hoa đực) hoặc chỉ có nhụy (hoa cái), hoa lưỡng tính là hoa có cả nhị và nhụy.

+ Kể tên các loài hoa mà em biết, hoa nào có cả nhị và nhụy, hoa nào chỉ có nhị ( hoa đực) hoặc nhuy ( hoa cái)

(TIẾT 2)

HĐ3: Tìm hiểu quá trình sinh sản của thực vật có hoa

- GV yêu cầu HS đọc thông tin 106 SGK và quan sát H1, thảo luận nhóm để nói với nhau vềvai trò của nhị và nhụy trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.

- GV mời đại diện nhóm trình bày.

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, kết luận kết hợp chỉ vào tranh

 

* HĐ4:Tìm hiểu một số cách thụ phấn của hoa

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 các câu hỏi sau:

+ Trong tự nhiên, hoa có thể thụ phấn được theo những cách nào?

+ Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và các hoa thụ phấn nhờ gió?

+ Kể tên của những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và các hoa thụ phấn nhờ gió.

 

- GV nhận xét, giải quyết thắc mắc cho HS.

 

3. Luyện tập- Thực hành:

3.1.Thực hành với vật thất

a. Lấy một bông hoa tươi đã chuẩn bị và quan sát bên ngoài bộ phận sinh sản của bông hoa

b. Sờ vào nhị và nhụy hoa rồi chia sẻ cảm giác khác biệt khi sờ vào nhị và nhụy.

c. Chỉ và nói với bạn tên các bộ phận sinh sản của bông hoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Quan sát, phân loại và trao đổi

Quan sát các hình từ 14 đến 22 hoàn thành phiếu học tập

 

4. Vận dụng

- GV cho HS đọc mục Bạn cần biết

Trò chơi: Ai nhanh-Ai đúng

1. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? A.Rễ    B. Thân    C.Lá    D. Hoa

2. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

Cơ quan sinh dục đực gọi là……..

Cơ quan sinh dục cái gọi là……..

3. Dựa vào 4 câu thơ sau em hãy cho biết nó là cây gì? Hoa của nó thụ phấn như thế nào?

a. Phất cờ cắm ở trên đầu

Chưa già mà đã có râu thật nhiều

Già rồi râu héo, cờ xiêu

Từng hàng răng trắng xếp đều bên nhau

 

b. Cây gì mọc ở sân trường

Cùng em năm tháng thân thương bạn bè

Nấp trong tán lá tiếng ve

Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau

- Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm về các loài hoa trong vườn nhà và phân biệt được hoa đơn tính, lưỡng tính và hoa thụ phấn nhờ gió và thụ phấn nhờ côn trùng.

- Nhận xét tiết học.

 

-HS tham gia trò chơi

-HS nhận xét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe, đặt hoa lên bàn và quan sát.

 

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm và nêu dự đoán:

+ Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

+ Hoa có nhiều màu sắc.

+ Có hoa đực và hoa cái.

+ Hoa có cả nhị và nhụy.

 

 

 

 

 

- Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa phải không?

- Có hoa đực và hoa cái phải không?

- Hoa có nhị và nhụy phải không?

- Nhị là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa phải không?

- Nhụy là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa phải không?

 

 

- HS nêu các phương án để giải đáp thắc mắc.

- HS chọn cách tốt nhất.

- HS làm thí nghiệm.

 

 

- HS đưa ra kết quả:

+ Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

+ Hoa có cơ quan sinh dục đực (nhị) và cơ quan sinh dục cái (nhụy).

+ Một số hoa có nhị và nhụy, một số chỉ có nhị hoặc nhụy.

- HS trình bày và so sánh với dự đoán ban đầu.

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời.

 

 

- HS quan sát và làm theo yêu cầu.

 

 

 

- HS lên chỉ vào sơ đồ và nói tên một số  bộ phận chính của nhị và nhụy.

- HS thảo luận nhóm,trả lời:

+ Nhị và nhụy cùng ở chung trên 1 hoa gọi là hoa lưỡng tính.

+ Nhị và nhụy ở riêng trên từng hoa gọi là hoa đơn tính

- HS lắng nghe.

 

 

 

-HS kể

 

 

 

 

- HS làm việc nhóm theo yêu cầu

 

 

 

-Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

+ Thụ phấn là hiện tượng đầu nhụy nhận những hạt phấn của nhị.

+ Thụ tinh: hạt phấn mọc ra ống phấn đâm qua đầu nhụy đến noãn. Tế bào sinh dục đực gặp tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử là sự thụ tinh.

+ Hình thành hạt và quả: là hợp tử phát triển thành phôi; noãn phát triển thành hạt chứa phôi, bầu nhụy thành quả chứa hạt.

 

 

 

 

 

- HS thảo luận câu hỏi.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm khác góp, chia sẻ ý kiến:

  + HS đặt câu hỏi với các bạn: Vì sao hoa thụ phấn nhờ côn trùng cần có màu sắc sặc sỡ và hương thơm?

+ Ở trường mình, những loài hoa nào thụ phấn nhờ côn trùng?

+ …

 

 

a. Các em lấy một bông hoa phượng còn nguyên vẹn để quan sát

 

b. Khi sờ vào nhị và nhụy của hoa phượng ta thấy:

  • Sờ vào nhị hoa thì mềm mượt hơn, có một lớp phấn vàng dính vào tay
  • Sờ vào nhụy hoa cảm thấy bình thường, không có sự khác biệt.

c. Các bộ phận sinh sản của bông hoa phượng là:

 

-HS quan sát hoàn thành phiếu cá nhân

 

Tên loài hoa

Hoa

Có nhị và nhụy

Chỉ có nhị

Chỉ có nhụy

Hoa mua

 

 

x

Hoa bưởi

x

 

 

Hoa thu hải đường

 

x

 

Hoa bầu( đực)

 

x

 

Hoa bầu (cái)

 

 

x

Hoa bướm

x

 

 

Hoa đủ đủ đưc)

 

x

 

Hoa đdu đdủ (cái)

 

 

x

 

-HS đọc mục cần biết

-HS các nhóm tham gia trò chơi, sau khi nghe câu hỏi, các nhóm thảo luận ghi đáp án vào bảng con

Đáp án

1.D

2.Nhi- nhụy

3a.( Cây ngô- Hoa thụ phấn nhờ gió)

3b. (Cây phượng-Hoa thụ phấn nhờ côn trùng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -HS nghe.

 

 

 

 

* Ruùt kinh nghieäm:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 23
Tháng 10 : 490
Năm 2021 : 6.082